Quét mã QR code để đăng nhập

Mở 360Live 360mobi
tìm ‘Quét mã QR code’

360Live 360mobi

360Live PC

Phiên bản beta

  • Stream game từ máy tính
  • Stream màn hình máy tính

Tải Bản cài đặt Hoặc Tải Bản không cần cài đặt

Hỗ trợ phiên bản window 7 trở lên