Download

Đăng nhập

Mở 360Live và tìm
“Quét mã QR”

Đăng nhập là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng của 360Live

360Live PC

Phiên bản 1.0.1

  • Stream webcam từ máy tính
  • Stream game từ máy tính
  • Stream màn hình từ máy tính

Tải Bản cài đặt Hoặc Tải Bản không cần cài đặt

Hỗ trợ phiên bản window 7 trở lên